Softbtix Automatisering
  HOME  |  THUIS PRODUKTEN  |  BEDRIJFS PRODUKTEN  |  DOWNLOADS  |  SUPPORT  |  OVER ONS  |  LEVERINGS INFORMATIE

Disclaimer


Wij verzoeken u de onderstaande informatie en voorwaarden goed door te lezen, daar u bij raadpleging van onze site, instemt met deze voorwaarden.

Wij hebben de informatie op onze site met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid geplaatst doch wij zijn nimmer aansprakelijk voor de in de teksten geslopen fouten, verouderde teksten en aan de inhoud kan nimmer enkel recht worden ontleend.

Alle informatie van derden op deze site wordt onder bronvermelding vermeld. De overige informatie is eigendom van Softbrix Automatisering en Avira, is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren.

Wij nemen geen enkele aansprakelijkheid voor de op onze pagina's opgenomen links dan wel voor de inhoud van die links. Deze links worden geplaatst ter informatie of als wederdienst. Wij kunnen al deze verwijzingen niet voortdurend controleren. Mocht er iets bijzonders aan de hand zijn met deze links, meld dit s.v.p. <webmaster>

Wij hanteren een strikt privacybeleid. Wij beschermen de privacy van onze bezoekers en de informatie welke zij aan ons verstrekken. De informatie welke de bezoekers aan ons verstrekken zullen wij enkel en alleen voor dat doel gebruiken waarvoor zij is verstrekt. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze pagina's privacy, betaal- en verzendinformatie en algemene voorwaarden.

Wij zullen nimmer informatie aan derden verstrekken met uitzondering van het genoemde in de vorige alinea en aan de op basis van de wet aangewezen daartoe bevoegde instanties enkel en alleen die informatie waartoe zij recht hebben.

Softbrix Automatisering
De Directie
Avira - Softbrix
Antivirussystemen Avira AntiVir Premium, Premium Security Suite en AntiVir Mobile